• het plangebied: een smalle strook tussen een bestaande woonbuurt en een waterplas
 • zicht op de waterplas (de Wheme). Het riet, de elzen en wilgen zijn ook de hoofdingredienten van het plan.
 • de locatie in Malburgen: onderdeel van de structuurdrager van de wijk en gelegen tussen een bestaande woonbuurt en de Wheme
 • suggestie ter verbetering van de stedenbouwkundige context van het plangebied
 • concept: de wijk doortrekken naar waterplas de Wheme en vice versa.
 • plankaart voor inpassing 39 woningen en 21 appartementen. De zichtlijnen van de straten lopen door tot diep op de waterplas.
 • profiel haaks op de Whemedreef ter hoogte van een nieuw uit te graven waterplas
 • profiel waarop de inpassing van het appartementengebouw in een groot planvak met sierriet is te zien
 • het cruciale detail: sierriet (Deschampsia, Ruwe smele) voor de landschappelijke inpassing
 • impressie van de rijwoningen met rechts het zicht op de Wheme (ism. opZoom architecten)

Whemedreef Arnhem

Opgave: woningbouw tussen een bestaande woonbuurt en een waterplas

Opdrachtgevers: Koopmans Bouwgroep, Volkshuisvesting Arnhem, gemeente Arnhem

Team: Kim Kogelman, Rob Aben ism opZoom architecten

Plantraject: gewonnen Tender (2019), Stedenbouwkundig Plan (2020), Voorlopig Ontwerp Inrichtingsplan (2020-)